Bioenergia şi Radiestezia – rătăciri contemporane

Motto: „Veniţi să ne întoarcem către Domnul…” (Osea 6:1).

Diavolul, în dorinţa-i nemărginită de a-i amăgi pe oameni, îşi ascunde răutăţile sub masca binelui, încercând prin aceasta să-i abată de la calea Adevărului şi a Vieţii, pe căile minciunii şi ale pierzării. Ori, Mântuitorul a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14:6). Calea este BISERICA, adevărul este ORTODOXIA şi viaţa este RAIUL.

Acum se crede că bolile, pe care le au oamenii în aceste timpuri nu ar mai fi cauzate de păcatele lor sau ale înaintaşilor (cum învaţă Sfânta Biserică), ci că ar fi doar nişte dezechilibre ale energiilor ce ne alcătuiesc, iar reechilibrarea energiilor o pot face doar cei înzestraţi cu „har vindecător”.

În cartea intitulată „Icoane făcătoare de minuni şi vindecători din România” (apărută la Total Press în 1977 şi care este o veritabilă capcană pentru creştinul ortodox) autorii recunosc că, deşi unii paranormali afirmă că „nu-şi transformă în afacere harul dăruit de Divinitate” (pag. 114) (Care har? Când le-a dăruit Divinitatea acest har ???), deşi alţii tratează indiferent de plată (pag. 144), iar alţii afirmă că „pentru şomeri, handicapaţi, pensionari, studenţi şi elevi practică o reducere de 20%” (pag. 142), există totuşi şi „vindecători” „NEAVENIŢI Şl IMPOSTORI”, avizi de bani, cărora „Cerul le ia până la urmă harul” (pag. 5).

Mii de oameni mărturisesc faptul că unii din aceşti „vindecători” le-au înşelat încrederea. Harul lui Dumnezeu cel tămăduitor şi sfinţitor nu vine prin vrăjitorie sau prin oamenii care au regretabile rătăciri dogmatice şi morale (chiar dacă ei se pretind ortodocşi, chiar dacă au Biblia şi Crucea pe masă, icoane pe pereţi, chiar dacă spun „Tatăl nostru” şi alte rugăciuni la începutul şedinţei terapeutice sau de vrăjitorie), ci harul vine prin oamenii sfinţiţi de Dumnezeu (episcopi, preoţi şi diaconi). De aceea, orice terapie sufletească din afara rânduielii Bisericii este străină de Dumnezeu.

Sfinţii Părinţi ai Bisericii au respins orice analogie, orice amestec şi orice adăugare din păgânism (vrăjitori, parapsihologie, bioenergie…) la învăţătura şi cultul Ortodoxiei. Azi sunt promovate, printre metodele de medicină complementară, şi urinoterapia, cristaloterapia, lucruri degradante pentru orice om raţional.

De ce caută oamenii semne, minuni şi vindecări paranormale? Pentru că s-au înstrăinat de Dumnezeu, nu mai păzesc poruncile Lui, au pierdut simţul iubirii de Dumnezeu şi de oameni în favoarea acceptării unor experienţe noi, senzaţionale, care exaltă mândria, egoismul şi idolatria omului. Când omul nu mai are frică de Dumnezeu, caută alte căi de „spiritualitate” ce constituie metode de fugă de la faţa Lui.

în speranţa că ne vor fi de folos pe viitor, pentru a ne feri pe noi înşine şi cu atât mai mult pe cei care greşesc din neştiinţă, enumerăm câteva din formele moderne de înşelare satanică ce ne ameninţă: divinaţia, meditaţia creştină, teosofia (iată cum este luat numele lui Dumnezeu în deşert), antroposofia, magia (albă sau neagră), vrăjitoria, bioenergia, radiestezia, parapsihologia, astrologia (horoscopul), yoga, ocultismul, spiritismul, ghicitul (în palmă, cafea, bobi, cărţi, stele…), geomanţia, necromanţia, hipnoza, autoscopia, visele şi vedeniile în transă, vederea viitorului (în sănătate, în familie, în afaceri chiar), telepatia, telerinezia, dezlegarea de deochi, vrăji, blesteme, comunicarea cu fiinţe din Shambala sau din alte lumi astrale, dialogul cu extraterestri…

Răul din viata omului este considerat de ocultişti ca rezultat al farmecelor, si nu al păcatelor proprii pentru care Dumnezeu îl mustră pe om ca să revină prin pocăinţă la calea dreptăţii.

Mulţi ocultişti îşi oferă serviciile zilnic, însă printre ei se află câte unul “foarte credincios”, care nu ghiceşte niciodată în zilele de post şi de sărbători religioase (pag. 149). Se vede clar cu câtă viclenie îşi afişează „credinţa”, păcălindu-i pe cei neinstruiţi, şi chiar inoculându-le diabolica idee că ghicitoria ar fi de la Dumnezeu. Pentru a întări această falsă imagine, unii au icoane, candele, chiar aprind lumânări şi tămâie, deci înşelătorie „curată” !

Noi însă, să nu uităm că diavolul l-a ispitit pe Mântuitorul Hristos zicându-i: «Acestea toate (împărăţiile lumii şi slava lor) ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi te vei închina mie. Atunci lisus i-a zis: Piei, satano, căci scris este: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-i slujeşti”» (Matei 4:9-10). Cu aceleaşi ispite, prin tot felul de vicleşuguri satanice, diavolul vrea să fure ochii şi minţile oamenilor de astăzi, deviindu-le atenţia de la suflet spre trup şi spre lumea exterioară, pământească.

Foarte mulţi „vindecători” au primit investirea cu aceste puteri de vindecare (Atenţie!) în vis sau în transă, prin glasuri sau prin arătări de „îngeri”, de păsări, de lumini colorate, de flăcări etc. Noi ştim din Biblie că: „însuşi satana se preface în înger de lumină” (2 Corinteni 11:15).

Aceşti „vindecători” ascultă doar ce le spune „duhul” în vedenie, manifestând neascultare şi ostilitate (chiar declarată) faţă de ierarhia sacramentală a Bisericii (episcopi, preoţi, diaconi). Când cei 10 leproşi au venit la lisus zicând „lisuse fie-ţi milă de noi”, El le-a spus:„Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor” (Luca 17:14). Deci Hristos nu i-a trimis pe leproşi la bioenergie sau radiestezie, ci la preoţi.

Ocult înseamnă – misterios, tainic, secret, iar ocultiştii sunt acei oameni care pretind că dau celor iniţiaţi puteri neobişnuite de a pătrunde şi a interpreta sensurile ascunse ale fenomenelor, ca: astrologia, magia, necromanţia, alchimia, spiritismul…

Acum să intrăm în miezul problemei:

BIOENERGIA SAU BIOTERAPIA este inclusă în categoria manifestărilor paranormale şi SE PRACTICĂ PRIN INTERMEDIUL RADIESTEZIEI. M-am hotărât să scriu despre bioenergie şi radiestezie fiindcă foarte mulţi oameni (unii chiar sunt credincioşi, mergând frecvent la Sfânta Liturghie) sunt amăgiţi, lată, un exemplu cât se poate de lămuritor: Am văzut, nu demult, o doamnă care absolvise cursurile de radiestezie şi s-a oferit să consulte câteva prietene pentru a-şi testa cunoştinţele dobândite. Avea în mână o sârmă de cupru îndoită în forma literei V, pe care o ţinea cu vârful către pacient.

Acest instrument se numeşte ANSĂ sau BAGHETĂ DIVINATORIE. A început să plimbe ansa pe lângă corpul pacientului, după nişte meridiane verticale si orizontale. Acolo unde vârful ansei se înclina, spunea că a detectat un semnal de boală pe care îl numea ABEP, adică Anomalie Bio-Energetică Patogenă.

Ştiind că organele corpului nostru emit biocurenţi electrici, care circulă pe trasee neuronale, mi s-a părut logic ca acul să indice o variaţie de curent, acolo unde există o perturbaţie clinică. Surpriza a fost când a ajuns în dreptul ficatului. Pentru că nu era sigură dacă semnatul provenea de la ficat sau de la fiere, A ÎNCEPUT SĂ VORBEASCĂ CU ACUL, ÎNTREBÂNDU-L:

- Este ficatul? Acul s-a îndreptat spre stânga.

- Este fierea? Acul s-a înclinat spre dreapta, aşa că ea a spus hotărâtă: „Este de la fiere!”. Imediat i-am spus: „ Ceea ce faceţi dumneavoastră este spiritism!”. Foarte supărată, a răspuns: „Nu-i adevărat, EU MĂ ROG ÎNTOTDEAUNA ÎNAINTE CA DOMNUL DUMNEZEU SĂ-MI DEA LUMINA ALBĂ-ARGINTIE DE LA TRONUL SĂU”.

Bioenergiticienii susţin că au acces la banca de date a lui Dumnezeu din Univers, prin intermediul radiesteziei. HITLER avea în permanenţă un serviciu radiestezic în armată, iar STALIN se folosea de Meister, specialist în radiestezie. Oare aveau şi ei acces la banca divină de date?

CE ESTE RADIESTEZIA?

Teoria radiativă susţine că orice informaţie existentă în univers emite un semnal spe¬cific, care poate fi recepţionat cu ajutorul extrasensibilităţii. Radiestezia “a prins” în mediul tehnic al inginerilor, iar yoga în cel medical, datorită faptului că radiesteziştii îl consideră pe Dumnezeu un câmp de energie (?); iar yoga îl aşază pe om cu puterile sale „neştiute” drept Dumnezeu. Desigur limbajul, comportamentul şi „rugăciunea” sunt potrivite rătăcirii: la radiestezie – limbaj tehnic, câmp energetic, intensitate, amplificare, orientare, captare, iradiere…; la yoga- concentrare, denumirea organelor interne, meditaţie profundă…

Doamna bioenergiticiană după ce a localizat organul bolnav a început să aplice tratamentul bioen-ergetic, ce consta în mişcări de rotaţie ale palmelor deasupra organului respectiv în sens invers acelor de ceasornic. în acest timp, vizualiza mental cum locul se umple de lumină. AICI ESTE CHEIA PROBLEMEI!!! ACEIAŞI MIŞCARE ESTE FOLOSITĂ Şl DE GHICITOARE CÂND ÎNVÂRTE CEAŞCA CU ZAŢ DE CAFEA.

Vladimir Gheorghiu, în cartea sa intitulată „Hipnoza” recunoaşte că aceste pase magnetice au fost introduse în terapia bioenergetică de către medicul vienez Frantz Mesmer care a trăit între anii 1737-1815. Mesmer preluase practicile vrăjitorilor, care erau utilizate în templele Greciei antice ale egiptenilor şi perşilor, lată cum un procedeu păgân, folosit de vrăjitori, este introdus printre creştini, purtând masca credinţei şi a beneficităţii.

Tot Mesmer a introdus şi hipnoza în tratamentul bolilor nervoase, preluând-o de la budişti. Stările de tip hipnotic sunt folosite de asemenea în meditaţia yoghină. Chiar şi scriitoarea americană Elene White (a adventiştilor) încă din 1845 a etichetat „mesmerismul” şi pasele magnetice drept SPIRITISM.

EFECTELE NOCIVE ALE BIOENERGIEI

Am auzit despre o bioterapeută care a murit de cancer, atunci, fireşte, i-am întrebat pe „iniţiaţi”, de ce nu a putut fi vindecată prin bioenergie, iar răspunsul a fost că şi-a pierdut credinţa în faţa bolii, deci… mortul este de vină

Am întrebat instructorii de la cursurile de radiestezie despre un caz ce se agravase în urma şedinţei de bioenergie, şi explicaţia a fost extrem de şubredă: „Noi nu ştim ce face pacientul după ce pleacă de la noi, cu ce se ocupă, astfel că se încarcă cu energie malefică. Aşa că noi nu garantăm nici pentru două ore după ce îl tratăm !”. Atunci îmi pun întrebarea: Sunt autentice aceste vindecări, sau este doar autosugestie?

Am mai cunoscut cazul unui pacient care urma să facă dializă, dar a preferat bioenergia. După şedinţă s-a simţit atât de bine că a renunţat la dializă. Peste câteva zile a murit.

O domnişoară creştin-ortodoxă s-a căsătorit cu băiatul unui bioenergitician. Când vrut să se mute la el acasă, i-au interzis să-şi aducă icoanele. Apoi, când le-a spus soţului şi socrilor că vrea să ţină post, aceştia i-au răspuns: „în casa noastră nu se ţine post!”

Desigur că fiind foarte credincioasă, şi urmându-şi credinţa, au început între ei discuţii, certuri, care au dus în cele din urmă la despărţire, la numai câteva săptămâni de la cununia religioasă. Bărbatul a dat divorţ de soţie. Dânsa a venit la mine plângând şi mi-a povestit toate acestea, l-am spus: „Nu fiţi supărată, el a dat divorţul, este păcatul lui, nu dumneata l-ai împins la adulter”. Atunci mi-a spus printre suspine: „Părinte iată ce mi-a zis socrul meu”:

„DIAVOLUL MEU ESTE MAI PUTERNIC CA DUMNEZEUL VOSTRU”!

Ca preot, sunt convins că s-a cutremurat cerul şi pământul când a rostit el această hulă şi blasfemie!

TEHNICA SPĂLĂRII CREIERULUI

Prima fază de lucru în tehnica bioterapeuţilor se numeşte „starea ready”, similară cu starea „alfa” din yoga. în această etapă i se cere pacientului să renunţe la orice preocupare raţională, să elimine total raţiunea, pentru a intra în contact cu inconştientul. „Nu te mai gândi, lasă-te dus, golit de gânduri”, adică spălarea creierului şi aruncarea în haosul duhurilor întunericului.

Când se stabileşte diagnosticul de către bioenergetician se consideră că păcatele comise în vieţile anterioare sunt cauza bolilor pe care le ispăşeşti în viaţa actuală. Se ajunge astfel la „reîncarnare” concept de origine păgână (a se citi cateheza: „Cuvânt către creştinii ortodocşi despre Yoga şi Reîncarnare” – preot loan).

Investigarea vieţilor anterioare se face prin regresie hipnotică, lată un caz de hipnoză care ne va clarifica acest lucru:

Renumita violonistă Vanessa Mae, care la 5 ani cânta la vioară, la 8 ani susţinea primul concert, la 9 ani compunea, iar la 12 ani era cea mai tânără violonistă din orchestra simfonică din Londra, când a împlinit 16 ani, părinţii s-au hotărât să o supună hipnozei ca să afle de ce era un copil minune. Când s-a trezit din hipnoză s-a simţit foarte rău, şi de atunci a început să sufere de bolile marelui violonist italian Paganini: ficat, splină, stomac etc. A avut de ce să le mulţumească atât părinţilor cât şi psihoterapeutului!

Un alt caz este cel al unui englez în vârstă de 26 de ani, care nu şi-a mai putut reveni din regresia hipnotică, rămânând la stadiul comportamental al unui copil de 8 ani. A suferit deci, în acelaşi timp, nu numai o regresie hipnotică, ci şi una psihică.

Au fost cazuri când oamenii, în dorinţa de a se aventura în magia paranormalului, au încercat să se dedubleze şi să călătorească în spaţiul astral. Dintre aceştia unii au murit iar alţii au înnebunit. în acest sens, un exemplu concret de astfel de înşelare demonică este cel al tinerei Liliana B. din Craiova, care practica cursurile de radiestezie şi pe cele de spiritism. După un timp a ajuns într-o stare foarte gravă, încât mărturisea unei prietene că aude voci în urechi, chemări, care o tulbură groaznic. Greşeala ei a fost că nu şi-a căutat vindecarea prin Sfânta Biserică Ortodoxă cu: rugăciuni, post, spovedanie, Sfântul Maslu, împărtăşanie, ci a continuat în rătăcirea ei. în cele din urmă a fost internată la spitalul din Poiana Mare în stare de nebunie, unde a şi murit.

Esenţial este să nu confundăm „lupul” cu „păstorul”. „Lupul” este radiestezistul, bioenergeticianul care se adresează cursanţilor săi cu „Stimate suflete reîncarnat”, iar păstorul este preotul Bisericii care se adresează creştinilor cu cuvintele: „Iubiţi credincioşi”.

„Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. Iată. -am spus-o dinainte!” (Matei 24:24-25). „Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta,Creştin ortodoxă) să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit! Căci cel ce-i zice:Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele” (2 loan 10:11)

sursa: http://luptapentruortodoxie.blogspot.com/

 

33 Comentarii

You can Scrie un comentariu, or trackback from your own site.

 1. d says:

  Sunt crestin ortodox …si doresc sa fac cateva comentarii la acest text…In mare parte este adevarat ce spuneti…Cele mai multe minuni, cele mai mari adevaruri pe care am putut sa le vad sunt in Bserica Ortodoxa, sute de sfinte moaste intregi la noi in tara in, sf Munte Athos, in Rusia milioane de mucenici care sunt marturi vii ale Adevarului , Lumina Sfanta care vine la IERUSALEM…CARE ESTE INCONSTESTABIL DE DISCUTAT..si totusi Intunericul pune MAI MULT AMPRENTA pe inimile oamenilor…
  Dar de ce se intampa toate acesta.?..de ce oamenii au indoieli \/avand in vedere toate aceste marturii.. stiti de ce? pentru ca oamenii aceia pe care dumneavostra ai numiti sfinti ( episcopi preoti diaconi ) nu mai au acea viata de sfintenie pentru a pastra acel har pe care il primesc la hirotonie…se aud multe vorbe ca acesti oameni sunt homoxexuali sunt filmati si televiziunea face multa galagie pe seama aceasta …
  Si episcopii fac la fel ..vand harul pe bani..Daca vrei sa te faci preot de mir trebuie sa platesti 100 de mii de euro in 99 %din cazuri…sau nu te primesc in tagma lor daca nu esti homo..dupa ce te primesc te forteaza cu ascultarea sa vinzi tablourile episcopului cu 2 milioane bucata ca vai de mine trebuie microbuz la episcopie.
  Lumanarile si alte obiecte de cult vandute va asigura voua salarii de milioane pe la episcopii…pomelnice pe la sf Dimitrie Basarabov …la sf Ioan de la Suceava la cuvioasa Paraschiva, milioane aduk sfintii, pe care voi le bagati in buzunar ..vedeti kum vindeti harul, Ati transformat Biserica int-o afacere din acest motiv nu va mai iubeste lumea.

  Inmormantari nu faceti fara bani, nici cununii, nici alte slujbe bisericesti din acest motiv lumea apeleaza la alte modalitati de vindecare pentru ca din cauza voastra s-a smintit turma si voi o sa dati cel mai mare raspuns in fata lui DUMNEZEU .
  Degeaba acuzati omul ca se duce in alta parte …omul cauta putin odihna mangaiere in necazurile pe care le are, la voi ce sa vada, din 2 vorbe cereti bani mii de euro pentru ridicarea de noi lacasuri de cult…dar pe laga acestea mai traiti si in lux …din ce traiti voi..din mila oamenilor traiti..si va bateti joc de banul vaduvei…
  Daca vine un sarac sa -l miluiti il alungati sau nu- l bagati in seama sau chemati politia …v- ti ajuns akoma ..profitati de haina lui DUMNEZEU SI FACETI ABUZ DE FUNCTIILE PE CARE LE AVETI IN BISERICA PENTRU A VA IMPUNE IN FATA OAMENILOR….RUSINE SA VA FIE…pe vremurile sfintilor, acestia ajutau poporul, vindeau din biserici aurul si cumparau alimente pentru popor ca sa nu moara de foame ..din acest motiv erau iubiti si din aceasta cauza s-au sfintit ..NU NUMELE DE EPISCOP SFINTESTE CI FAPTELE PE CARE ACESTA LE FACE IN FOLOSUL TURMEI CARE I-A FOST INCREDINTATA…SA VA FIE RUSINE …MAI BINE UITATIVA IN CURTEA VOASTRA PENTRU CA ESTE PLINA DE VIPERE DORNICE DE PUTERE SI DE FAIMA …LUCRURI PE CARE NU AR TREBUI SA LE VEDEM IN BISERICA SUNTEM SATUI DE ACEASTA LUPTA IN POLITICA…SMERENIA DE CARE VORBITI..IN ZIUA DE ASTAZI ESTE FALSA …SMERENIA NU STA IN A MERGE CU CAPUL PLECAT , NU STA IN HAINE AURITE, IN MITRE SCUMPE ,SAU IN MERSUL APLECAT, ADEVARATA SMERENIA LOCUIESTE IN INIMA IAR CEL CARE O ARE NICI NU STIE CA O ARE ASA NE INVATA SFINTII PARINTI DE CARE VORBITI…PROROCII MINCINOASE TOT DIN RANDUL PREOTILOR SE FAC …VOI DESCHIDETI asa zisa carte pentru bani voi va puneti mainile pe capul celor va umple buzunarele cu euro.tot voi jupuiti oamenii de bani la cimitire luati bani de la cel care se naste pana la cel care moare….asta ce se cheama…BATAIE DE JOC SE CHEAMA profitati de slabiciunea oamenilor si de evlavia lor care o au spre biserica dar in spatele barbilor sut niste lupi…DECI DACA STAU BINE SA MA GANDESC VOI SUNTETi LUPII IMBRACATI IN PIEI DE OAIE DE CARE NE SPUNE MANTUTORUL SA NE FERIM.
  DACA NU PLATESTE OMUL CONTRIBBUTIA LA BISERICA NICI NU I FACETI SLUJBE …EU NU STIU CUM DE MAI AVETI CURAJUL SA VORBITI DE DRAGOSTE DE APROAPELE…

 2. Ciprian says:

  Dupa cum vorbesti pari protestant. Nu e treaba ta sa judeci preotii.

 3. edith says:

  Daca as avea 1 leu pentru fiecare om pe care l-am auzit spunand “sunt crestin ortodox” si care ducea o viata sau avea un mod de gandire complet NEortodox… he he…

  Oameni buni, daca nu stiti ce inseamna a fi crestin ortodox, nu va mai declarati asa, aiurea in tramvai…

 4. Ana says:

  Buna ziua! Citesc acest site si-n mare parte sunt de acord cu ce se scrie.M-am convins(cauta adevarul si te va face liber) singura cum sta treaba cu paranormalul si, mai ales cum te incearca necuratul.
  Intrebarea mea se refera la cristale.Le port.Ma atrag.Nu ma atrag pietrele scumpe, nu bijuterii fabuloase.Cristale(cuarturi) montate in argint sau piatra simpla.Stiu ca sunt minerale si ratiunea mea in ale purta este ca pot sa faca bine organismului.Nu fac terapii cu ele(in fapt nu cred in paranormalisi cei ce-si zic ca au bioenergie), doar le port.In Biblie spune de pietre semipretioase.Despre onix, sardinix, lapis…..
  Mi-ar placea o explicatie.Eu si cristalelor mele le spun sa ne rugam impreuna lui Dumnezeu.
  Va multumesc!

 5. Ana says:

  Buna ziua!
  Raspunde cineva la mesaje? Sau avem doar articole si atat.

  Va multumesc!

 6. edith says:

  Buna ziua. Cristalele sunt niste pietre frumoase si… cam atat. Sigur ca orice vedem frumos in jur, este o cazie sa-I multumim si sa-L slavim pe Dumnezeu pentru creatia Lui.
  Mineralele sunt intr-adevar necesare organismului, dar daca le mancam, prin fructe, legume si alte aliemnte. In ce fel crezi ca pot face bine organismului cristalele, daca doar le porti asupra ta? Le consideri un fel de talismane?

 7. edith says:

  Lumea nu prea mai raspunde la mesaje intrucat discutia s-a mutat la un alt articol unde isi pierd vremea niste sectanti batandu-se in versete si alte cele… :P

 8. Ana says:

  Despre pietre…:intotdeauna m-au atras.Cele mai multe sub forma bruta, colectie de casa.
  Dar nu neg ca am descoperit si farmecul lor ca si bijuterii.Nu stiu cum sa zic ca le port.Cred in ele ca elemente chimice, minerale si le port in ideea ca-mi ajuta sanatatii.Nu le vad neaparat ca si talisman(dar stiu ca ce contine, de exemplu lapis-ul este folositor caderii parului si daca am un asfel de deficit port;in fapt, ma atrag pe rand anumite pietre spre purtare si, am vazut ca, deficitul pe care il aveam se potrivea cu piatra placuta).Ca si talisman am crucea pe care o port mereu la gat.In Biblie scrie de pietre, preotii au purtat mereu inele si vesminte cu pietre.Eu am vorba si credinta mea ca, in toate se face voia Domnului, toate-s cu voia Lui si ca, daca eu ma inchin lui si ma rog si el este singurul meu Dumnezeu, nu vad ce vina ar avea pietrele, care tot de la El sunt, ca si tot ce fiinteaza.Eu cred ca Dumnezeu le-a lasat spre folosire, dar nu spre putere asupra omului.Adica tot ce folosim impotriva seamanului nostru este si impotriva Lui.Un mar, de exemplu, contine vitamine, minerale.Este benefic pentru sanatate.Daca insa-l injectam cu ceva si-l oferim spre utilizare(mai ales cu buna stiinta) nu inseamna un altfel de idolatrie?Asa si cu un mineral.Dar da….cei care se dau de cristaloterapeuti, se cred D-zeu si folosesc asta pentru innavutire si mai cred ca pot invinge orice cu asta, fac o mare greseala si cu asta nu sunt de acord.
  Si sunt si impotriva bioenergoterapeutilor.Adica nu cred o iota.Eu stiu ca unde nu-i voia Domnului, nu-i si atat.Si mai ales cei care iau bani.
  Despre sectanti…..si discutie..si astea sunt ingaduite tot de la Dumnezeu.

 9. Andrei says:

  “niste sectanti”..

  Nu mai tin minte despre ce vorbeam acu ceva vreme dar stiu ca ti-am tot asteptat raspunsul care n-a mai venit. Puteai sa spui macar “nu vreau sa-mi mai pierd vremea cu tine, sectantule” de exemplu..

 10. Andrei says:

  Cam cum am facut eu cu Marcu la ultima discutie :d

 11. marcu says:

  Ai facut aceasta de mai multe ori,Andrei.Daca replica nu e….macar sa folosesti astfel de metode.Ai uzat de ele in mod repetat si..s-au fetisizat !!

 12. marcu says:

  Edith: noi “ne batem” in versete,in texte biblice,nu aberam despre talismane ,idoli ,apa chioara sau pupat de oase ale mortilor! Nici nu pupam mana popii……

 13. marcu says:

  Si nu suntem “sectari”,ci apartinem unor CULTE RELIGIOASE recunoscute ca atare de legile mai multor state decat cele in care exista biserici ortodoxe !Doar in mintea aburita de alcool a popilor si in mintea mirenilor care nu citesc Biblia am ramas “sectari”.

 14. edith says:

  Andrei, daca ai vreun mail iti voi raspunde acolo cu mare placere (daca nu cer prea mult sa-l postezi aici, sau nu stiu cum sa facem). Aici d-l Marcu se tot baga in discutie (dupa cum vezi si aici s-a bagat). Am fost in concediu si nu am mai ajuns la calculator asa ca am pierdut firul discutiei.

  D-le Marcu, uite cine vorbeste de jigniri si cuvinte urate… Ii critici pe altii, dar mereu iti dai arama pe fata. Dar asa macar stim cu cine avem de-a face.
  Cuvantul “secta” vine de la verbul “a se desprinde”. Cultul dumnitale s-a desprins din alt cult, mai exact fondatorii doctrinei voastre au facut turism religios pe la alte credinte inainte sa-si inventeze un proprie. Nu e nici o jignire, e o realitate, dar negarea realitatii este o trasatura specifica iehovistilor, asa ca nu ma mir.

 15. edith says:

  Ana, din cate stiu, in Biblie diferitele pietre simbolieaza cate ceva, dar fara a avea o putere in sine.
  In ce fel de ajuta iapisul la oprirea caderii parului? (ca si eu am problema asta de ceva vreme) Deci concret, cum actioneaza aceasta piatra, purtata la gat sau altundeva, asupra scalpului sau a radacinii firului de par? Daca imi dai o explicatie stiintifica credibila imi cumpar si eu :D

  Dupa cunostintele mele, in crestinism (in cel ortodox), relatia cu Dumnezeu nu este un automatism: Fac asta, primesc asta. Dumnezeu decide cui, cand si in cel fel ii daruieste har, vindecare si alte binefaceri. Nu Il putem obliga pe Dumnezeu sa ne faca ceva (sa ne vindece, de exemplu), doar purtand un anumit obiect. E nevoie de curatirea inimii si de o viata crestina adevarata, cu credinta, fapte bune, evlavie, rugaciune, etc.

 16. Andrei says:

  Marcule,

  Nu vad rostul invartitului in cerc!! Daca iti spun si imi spui de 10 ori acelasi lucru nu e cazul sa ne oprim daca nu avem argumente noi? In afara de asta cu tine nu se poate purta o discutie logica pentru ca tu nu stii decat sa ai dreptate pentru ca cineva te-a convins ca martorii lui Iehova sunt singurii care pot detine adevarul si pur si simplu ceilalti TREBUIE sa fie gresiti.
  Cred ca esti prea batran si ingamfat sa recunosti ca ai un complex de adversitate si sa incerci sa scapi de el, ti-am spus, ma contrazici chiar si in lucrurile in care iti dau dreptate, esti catastrofal. Cu atat mai mult cand ne contrazicem tu nu stii decat sa negi si sa gasesti portite sa-ti argumentezi ideea, si nu asta e ideea, nu asta inseamna STUDIU, asta e INDOCTRINARE, indobitocire. Eu am lasat-o mai moale de cateva ori, tu alergi ca bezmeticul la vale cu martorii tai.

 17. Andrei says:

  am repetat cuvantul “ideea” si suna cam naspa..

 18. marcu says:

  Andrei: eu ti-am repetat niste texte biblice pe care tu le ignori….Nu “ceilalti trebuie sa fie gresiti”….Nu am nimic cu cei cu care discut.Noi discutam despre INVATATURI versus BIBLIA.Daca iti cittez ca AVEM UN SINGUR DUMNEZEU,TATAL,apoi ,cand tu incerci sa ma lamuresti ca acest SINGUR DUMNEZEU,TATAL sunt de fapt 3…normal ca ne invartim in cerc.Nu ar trebui oare ca tu sa iti corelezi credinta la ceea ce scrie?Nu ar trebui oare ca tu sa explici de ce a spus Isus ca TATAL ESTE SINGURUL DUMNEZEU ADEVARAT si de ce a intarit apostolul Pavel acest lucru?Nu este contraproductiv ca tu sa opui texte biblice altor texte biblice????
  Incearca sa explici ACESTE TEXTE BIBLICE si vei vedea ca putem discuta in liniste si pace !
  Lasa jignirile…nu-ti fac cinste.

 19. Andrei says:

  Nu esti in masura sa acuzi de jignire pt ca asta faci si tu tot timpul, nu am fost mai dur decat esti tu de obicei, fii cinstit.
  Nu am pomenit acum de calitatea argumentelor noastre, am spus doar ca daca le repetam pe aceleasi fara nimic nou si fara nicio schimbare este cazul sa ne oprim, eventual schimbam subiectul.
  Nu ti se pare logic? La ce bun sa-i vorbesti cuiva care nu vrea sa inteleaga? indiferent cine are dreptate, intr-o astfel de situatie e intelept sa te opresti si sa nu irosesti energia si timpul degeaba. Numai daca n-ai altceva mai bun de facut..

 20. Ana says:

  Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel:
  Capitolul 12
  1. Iar cât priveşte darurile duhovniceşti nu vreau, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă.
  2. Ştiţi că, pe când eraţi păgâni, vă duceaţi la idolii cei muţi, ca şi cum eraţi mânaţi.
  3. De aceea, vă fac cunoscut că precum nimeni, grăind în Duhul lui Dumnezeu, nu zice: Anatema fie Iisus! – tot aşa nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus, – decât în Duhul Sfânt.
  4. Darurile sunt felurite, dar acelaşi Duh.
  5. Şi felurite slujiri sunt, dar acelaşi Domn.
  6. Şi lucrările sunt felurite, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează toate în toţi.
  7. Şi fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos.
  8. Că unuia i se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înţelepciune, iar altuia, după acelaşi Duh, cuvântul cunoştinţei.
  9. Şi unuia i se dă întru acelaşi Duh credinţă, iar altuia, darurile vindecărilor, întru acelaşi Duh;
  10. Unuia faceri de minuni, iar altuia proorocie; unuia deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi şi altuia tălmăcirea limbilor.
  11. Şi toate acestea le lucrează unul şi acelaşi Duh, împărţind fiecăruia deosebi, după cum voieşte.
  12. Căci precum trupul unul este, şi are mădulare multe, iar toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup, aşa şi Hristos.
  13. Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toţi, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, şi toţi la un Duh ne-am adăpat.
  14. Căci şi trupul nu este un mădular, ci multe.
  15. Dacă piciorul ar zice: Fiindcă nu sunt mână nu sunt din trup, pentru aceasta nu este el din trup?
  16. Şi urechea dacă ar zice: Fiindcă nu sunt ochi, nu fac parte din trup, – pentru aceasta nu este ea din trup?
  17. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Şi dacă ar fi tot auz, unde ar fi mirosul?
  18. Dar acum Dumnezeu a pus mădularele, pe fiecare din ele, în trup, cum a voit.
  19. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
  20. Dar acum sunt multe mădulare, însă un singur trup.
  21. Şi nu poate ochiul să zică mâinii: N-am trebuinţă de tine; sau, iarăşi capul să zică picioarelor: N-am trebuinţă de voi.
  22. Ci cu mult mai mult mădularele trupului, care par a fi mai slabe, sunt mai trebuincioase.
  23. Şi pe cele ale trupului care ni se par că sunt mai de necinste, pe acelea cu mai multă evlavie le îmbrăcăm; şi cele necuviincioase ale noastre au mai multă cuviinţă.
  24. Iar cele cuviincioase ale noastre n-au nevoie de acoperământ. Dar Dumnezeu a întocmit astfel trupul, dând mai multă cinste celui căruia îi lipseşte,
  25. Ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele.
  26. Şi dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; şi dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună.
  27. Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte.
  28. Şi pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor.
  29. Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţi învăţători? Oare toţi au putere să săvârşească minuni?
  30. Oare toţi au darurile vindecărilor? Oare toţi vorbesc în limbi? Oare toţi pot să tălmăcească?
  31. Râvniţi însă la darurile cele mai bune. Şi vă arăt încă o cale care le întrece pe toate:

  p.s- cred ca aici gasim raspuns la multe.

 21. edith says:

  Si la chestiunea cu pietrele?

 22. marcu says:

  Andrei:imi pare rau,dar esti total injust in aprecieri.Nu eu te-am contactat pe tine ci tu pe mine.Temele reiterate sunt datorate revenirilor tale in discutii,nu dorintei mele de a ma repeta.

 23. marcu says:

  Si,Andrei: noi le vorbim TUTUROR. 99% dintre interlocutori nu inteleg sau nu vor.Noi tot le vorbim,pt.ca ,PREDICAREA EVANGHELIEI ESTE O PORUNCA BIBLICA !

 24. Andrei says:

  Nu mai palavragi atata..
  Nu numai eu am deschis discutiile, prima-prima data tu ai intrat in vorba cu mine si de multe ori tu te bagi in seama cand alti doi incerca sa discute ceva si le pui intrebari.
  Si nu e vorba despre a relua un subiect sau a incepe unul nou, nu la asta ma refeream eu. E vorba despre a stii cand sa te opresti, asa cum am spus mai sus, repetam exact aceleasi argumente over and over again fara sa se schimbe ceva, fara sa rezolvam nimic, fara sa incercam argumente noi. Tu esti campion la asta. Nu te mai crede misionar, iti place doar “galceava”.

 25. Ana says:

  Edith..la chestiunea cu pietrele, am scris, inainte de cel cu epistola lui Pavel, un mesaj.Ciudat ca nu a aparut.O sa explic cumva, in alt mesaj ce cred eu despre pietre si folosinta lor.

  As avea multe de spus si intrebat, dar, asa cum sta sus, in pagina scris, ”Adevarul ne va face liberi”.
  Edith, preotii ne ascund multe, ne spun ca ”asa trebuie” si bani ne iau, destui, pentru ritualuri noastre.
  Ezoteristii,ne iau si ei bani, si nu putini si ne initiaza in ceva ce cred ei ca stiu, totusi nu tradeaza tot.
  Iisus ii cearta in Apocalipsa lui Ioan pe preoti.
  Cine sunt hristosii mincinosi si unde-i adevarul? Mi-ar placea un raspuns obiectiv(poate la fel de obiectiv precum mi-ai cerut mie cu pietrele).
  Multumesc!

 26. marcu says:

  Andrei: noi NU NE OPRIM NICIODATA…Imi pare rau ca nu ai inteles acest lucru.Avem obligatia de a spune oamenilor din Cuvantul lui Dumnezeu,de a o face redondant…iar si iar.LA TIMP SI INTEMPESTIV,IN TIMPURI FAVORABILE SAU NEFAVORABILE,adica asa cum scrie in Biblie.Singurul care poate opri mesajul este interlocutorul,care se retrage.Cat timp asculta,noi spunem ceea ce scrie….

 27. marcu says:

  Ana: cand apostolul Ioan a scris REVELATIA(APOCALIPSA),respectiv in 95-97 e.n.,preoti nu existau…Unde anume ai citit tu ca i-a certat Isus?In biserica erau randuiti DIAKONOS(diaconi),PRESBYTEROS( batrani) si EPISKOPOS( supraveghetori).
  Nu existau HIEREOS(preoti)….Popii au aparut mai tarziu,de aceea sunt impostori.

 28. Ana says:

  Marcu…Multumesc.
  De aceea nu citeaza nicioadata preotii din Apocalipsa, nu?

 29. Ana says:

  Totusi scrie:

  “:şi ne-a făcut pe noi împărăţie, preoţi Dumnezeului şi Tatălui Său, Lui fie-I slava şi puterea în veciivecilor! Amin.”

 30. marcu says:

  Ana…Ai citit tu contextul? ESTE VORBA DESPRE O PREOTIE CEREASCA,pt.ca scrie depre cei care VOR FI PREOTI SI REGI IN DOMNIA DE 1000 DE ANI,ALATURI DE ISUS-vezi Apoc.20:6.
  Ei nu citeaza din Apocalipsa,pt.ca nu o pot explica.
  Dar…important este faptul ca Biblia nu vorbeste despre o randuiala preoteasca in Biserica lui Christos din sec.I .De aceea,pretinsa lor “succesiune apostolica” este ,de fapt,o impostura !

 31. Ana says:

  Si atunci de ce nu putem sa ne ingropam mortii si sa ne casatorim fara ”popi” ?

  Am citit contextul, ideea mea era alta.Cum ca…de fraza asta s-au folosit de-alde preotime, sa ne ‘cotropeasca”.
  Altfel..oare trebuie sa dam cu piciorul lui de-alde Arsenie Boca, Papacioc…Cleopa….?

 32. Aliosa says:

  Marcule, zici ca v-au recunoscut statele ca si cult…dar voi le recunoasteti pe ele? Vezi ca tot secta ramai chiar din punctul tau de vedere( e logic, nu?)? Noi SUNTEM si facem parte din Biserica, iar despre autoritatea ce o recunoaste vorbeste toata Biblia ( o autoritate ce nu e investita de Biblie, ci care a dat Biblia !) Iar cu prozelitismul mai las-o balta, ca nu are nici o legatura cu indicatia biblica, europenii, in general, si romanii au auzit de Biblie, nu au aparut peste noapte: au o istorie mai veche de un secol !, ca nu invataturile lui Hristos le prezinti tu, ci o lucrare impotriva Duhului Sfant, tu cauti doar clienti pentru organizatie – lasa vanatoarea de oameni slabi in credinta !, lasa marketingul de gradinita! ca daca au muscat momeala ta… urmeaza otrava, spre condamnarea lor si a ta! Iar Biblia nu e redUndanta, iar asta ti-am spus putin mai sus! tocmai asta e misterul ( de aia apare sub forma de relatari istorice, invataturi si pilde – prezentare cu caracter literar, nu ca text legislativ – deci nu prezentare cu caracter normativ-stiintific), tocmai redundanta ta e otrava! Marcule, uita-te la televizor cand e o slujba orthodoxa si mai uita-te si la vreun pastor neoprotestant sau “vestitor”de-al tau “predicand” multimii: sigur, intai iti va placea ce-aI fost invatat! Apoi, inchide 5 min. sonorul si priveste cu atentie !!!!!! ……ai sa recunosti impostura…!!!!

 33. Andrei says:

  Ana,

  sub Vechiul Legamant exista o preotie universala si una care se limita doar la Leviti, sub Noul Legamant exista una universala de care tu ai amintit si cea a Domnului Isus, Marele Preot, o preotie vesnica si netransmisibila.
  Nu stiu acum sa explic cum e cu preotia universala a tuturor credinciosilor, in ce fel s-ar limita sau nu doar la Imparatia de 1000 de ani cum spune Marcu, dar cea din biserica ortodoxa se presupune ca vine din preotia Domnului Isus despre care noi protestantii credem ca este netransmisibila.

Scrie un comentariu

Moldova Creştină 2009-2011